Ngày càng nhiều học sinh phổ thông trung học ý thức lựa chọn bậc học tiếp theo của mình là trung cấp, cao đẳng. Và sau khi tốt nghiệp, tuỳ điều kiện có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ngay hoặc sau một thời gian ổn định công tác, hình thức đào tạo liên thông đại học là một lựa chọn được nhiều sinh viên hướng đến.

Tin khác
 

            1. Đối tượng
            Tất cả sinh viên các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính quy gồm: Kế toán, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh.
            2. Điều kiện được dự thi tốt nghiệp
            - Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo của từng ngành (tính đến ngày 22/7/2014).
            - Điểm của tất cả các học phần còn trong thời gian được bảo lưu.
            - Đến thời điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
            - Đóng học phí, lệ phí đầy đủ theo quy định.

Tin khác
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu