Trường CĐCĐ Cà Mau thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tin khác
 

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau thông báo tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hình thức chính quy năm 2014.

Tin khác
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu