Ngày càng nhiều học sinh phổ thông trung học ý thức lựa chọn bậc học tiếp theo của mình là trung cấp, cao đẳng. Và sau khi tốt nghiệp, tuỳ điều kiện có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ngay hoặc sau một thời gian ổn định công tác, hình thức đào tạo liên thông đại học là một lựa chọn được nhiều sinh viên hướng đến.

Tin khác
 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-CĐCĐ ngày 10/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau về việc ban hành Quy định thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng hình thức chính quy;

Căn cứ mức thu-chi phúc khảo bài thi kết thúc học phần đã được Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau phê duyệt vào ngày 07/7/2014;

Nay Trường CĐCĐ Cà Mau thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Tin khác
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu