Được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chiều ngày 21/6/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã phối hợp với Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) tổ chức Hội nghị về Vai trò của Trường Cao đẳng Cộng đồng trong sự phát triển của địa phương.

Tin khác
 

Chi tiết xem file đính kèm

Tin khác
 
 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo từ trình độ cao đẳng, trung cấp và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo vừa học vừa làm, từ xa, các lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn… Từ năm 2017, thực hiện Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, theo đó chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế sự nghiệp 34 người từ Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau sang Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau để thành lập Khoa Sư phạm…; và ngày 21/02/2017, Khoa Sư phạm thuộc Trường đã được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu