Thực hiện Công văn số 117/CĐN-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm học 2017-2018, sáng ngày 17/11/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017-2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Dương Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng nhà trường cùng với 97 công chức, viên chức nhà trường.

Tin khác
 

Chi tiết xem file đính kèm

Tin khác
 
 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo từ trình độ cao đẳng, trung cấp và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo vừa học vừa làm, từ xa, các lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn… Từ năm 2017, thực hiện Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, theo đó chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế sự nghiệp 34 người từ Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau sang Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau để thành lập Khoa Sư phạm…; và ngày 21/02/2017, Khoa Sư phạm thuộc Trường đã được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu