Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA KHOA CƠ BẢN (09/01/2014)

 

  Thạc sĩ Hồ Hồng Liên  -  Giảng viên
Chuyên môn: Lý Luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: hongliencmho@gmail.com
Phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.


 

  Thạc sĩ Bùi Thị Phương Trang  -  Phó Trưởng khoa
Chuyên môn: Toán học
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: phuongtrangthpt@yahoo.com
Phụ trách:

- Giúp Trưởng khoa quản lý điều hành công việc của Khoa.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.


 

  Bà Phạm Thị Huyền  -  Giảng viên
Chuyên môn: Cử nhân Toán học
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: ducthanh180609@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Thạc sĩ Trần Thị Thu Ba - Giảng viên
Chuyên môn: Triết học
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: thuba.cmcc@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Thạc sĩ Võ Thị Thanh Nữ -  Giảng viên
Chuyên môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: thanhnuvt408@gmail.com
Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Thạc sĩ Lê Văn Đào  -  Giảng viên
Chuyên môn: Vật lý
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: lvdaol26@yahoo.com.vn
Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Thạc sĩ Hoàng Ngọc Lương  -  Giảng viên
Chuyên môn: Toán học
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: ngocluong16@gmail.com
Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Ông Tô Tuấn Anh  -  Giảng viên
Chuyên môn: Cử nhân Giáo dục Thể chất
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: tuananh_270182@yahoo.com
Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

  Thạc sĩ Nguyễn Quang Thuần  -  Giảng viên
Chuyên môn: Lịch sử Thế Giới
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: nqthuan.d61@moet.edu.vn
Phụ trách: -Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

  Thạc sĩ  Lương Thị Ngọc Hạnh  -  Giảng viên
Chuyên môn: Triết học
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: ltnhanh72@gmail.com
Phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

Đang cập nhật   Thạc sĩ Nguyễn Hoài Thu  -  Giảng viên
Chuyên môn: Triết học
Điện thoại: 0290 356 5468
Email: hoaithunguyen15051982@gmail.com
Phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   

 

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu