QUY ĐỊNH, THỦ TỤC, BIỂU MẪU
Skip portlet Portlet Menu

Dành cho sinh viên làm thủ tục nhập học

Mẫu thay thế mẫu phiếu xét tuyển tại phụ lục 5 trong đề án số 07/CĐCĐ

I.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

 

 

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu