Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG TT-PC (08/01/2014)

 


 

 

Bà Phan Thị Ánh Minh - Phó Trưởng phòng

 

Chuyên môn: Cử nhân Luật

         

Điện thoại: 0290 625 0015

 

Email: minhcdcdcm@gmail.com

 

Phụ trách: Phụ trách công tác pháp chế, tuyên truyền, kiểm tra, rà soát văn bản nội bộ và các việc khác.


 

Đang cập nhật  

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu