Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG TT-PC (08/01/2014)

 


 

 

Bà Phan Thị Ánh Minh - Phó Trưởng phòng

 

Chuyên môn: Cử nhân Luật

         

Điện thoại: 0290 625 0015

 

Email: minhcdcdcm@gmail.com

 

Phụ trách: Phụ trách công tác pháp chế, tuyên truyền, kiểm tra, rà soát văn bản nội bộ và các việc khác.


 

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu