QUY ĐỊNH, THỦ TỤC, BIỂU MẪU
Skip portlet Portlet Menu

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-SGDĐT ngày 29/01/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trong ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau;

 Nay, Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Trường,

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu