Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG CTSV (09/01/2014)

 

  Thạc sĩ Dương Thùy Dương - Trưởng phòng
Đoàn thể: Chủ tịch công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng đồng Cà Mau
Chuyên môn: Hóa học
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: duongduongcm@yahoo.com

Phụ trách:

- Quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng; Tham mưu Hiệu trưởng về công tác sinh viên,

- Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong CB, VC và học sinh, sinh viên;

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng của Phòng gồm CB, VC và sinh viên; thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV, duyệt thanh toán có liên quan của bộ phận

- Phụ trách tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân học sinh sinh viên hằng năm; phụ trách công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV theo quy định; hoạt động văn nghệ; công tác phát triển Đảng trong HSSV. Tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên;

 

  Ông Diệp Hữu Năm - Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: dhnam.d61@moet.edu.vn

Phụ trách:

- Giúp trưởng phòng tham mưu và quản lý trực tiếp các hoạt động của các lớp chính quy.

 - Phụ trách công tác tổ chức hành chính sinh viên: dữ liệu, hồ sơ quản lý sinh viên; công tác chỉ định Ban cán sự lớp HSSV, làm thẻ cho HSSV; công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.

- Thực hiện Báo cáo hoạt động của phòng hàng tuần, tháng và các báo cáo công tác định kỳ liên quan mng phụ trách.

- Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác quản lý HSSV nội trú , ngoại trú; phụ trách công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập.

 


 

  Ông Trịnh Nhựt Nam - Chuyên viên
Đoàn thể: Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau
Chuyên môn: Cử nhân Tin học
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: nhutnamtpcm@gmail.com

Phụ trách:

- Thực hiện công tác dữ liệu, hồ sơ quản lý sinh viên; công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú; phân hệ quản lý HSSV.

- Tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV. tham mưu tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và các hoạt động phong trào thể dục thể thao;

- Phụ trách đội thanh niên xung kích của Trường.

- Chịu trách nhiệm các mặt hoạt động sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ nhất.

 

  Bà Lâm Hồng Nhiên - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: lamhongnhien@gmail.com

Phụ trách:

- Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên. thực hiện phân hệ chế độ chính sách, rèn luyện, kỷ luật HSSV.

- Tham mưu triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tham mưu tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV.

- Thực hiện công tác phát thanh học đường, tỷ lệ chuyện cần tuần.

- Phụ trách các mặt hoạt động sinh viên cao đẳng chính quy năm cuối.

Đang cập nhật   Bà  Nguyễn Thị Kim Thêu - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm âm nhạc
Email: kimtheu82@gmail.com
 
Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và c

Đang cập nhật   Ông  Nguyễn Thái Long - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật Guitare
Emaillongthngn@gmail.com
 
Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và c

Đang cập nhật   Ông  Huỳnh Phi Hùng- Chuyên viên
Chuyên môn: Kỹ thuật viên xét nghiệm
Email:hunghuynhthotho2009@gmail.com
 
Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền cô

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu