Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG CTSV (09/01/2014)

 

  Thạc sĩ Nguyễn Văn Vinh  -  Trưởng phòng
Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: nvvinh.d61@moet.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng; Tham mưu Hiệu trưởng về công tác sinh viên,

- Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong viên và học sinh, sinh viên;

- Tham mưu xây dựng và ban hành các quy định trong nhà trường về công tác học sinh sinh viên;

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ: tiếp nhận, sắp xếp bố trí, đánh giá, đề nghị thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức của Phòng và sinh viên; Phụ trách các chế độ, chính sách đối với học sinh – sinh viên.

- Phụ trách tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân học sinh sinh viên hằng năm.

- Phụ trách công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh – sinh viên theo quy định;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác liên quan các lớp vừa làm vừa học. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

 

 

 

  Bà Trần Xuân Đào - Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: Xuandao.cdcd@gmail.com

Phụ trách:

Giúp trưởng phòng tham mưu và quản lý trực tiếp các hoạt động của các lớp chính quy và biện pháp quản lý; Trực tiếp điều hành công việc:

- Phụ trách công tác tổ chức hành chính sinh viên: dữ liệu, hồ sơ quản lý sinh viên;

- Phụ trách công tác chủ nhiệm; công tác chỉ định Ban cán sự lớp học sinh – sinh viên; công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh – sinh viên.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện phong trào, nền nếp (đồng phục, giờ giấc, nghỉ học,…của sinh viên)

- Phụ trách công tác Bảo hiểm y tế đối với học sinh – sinh viên.

- Phụ trách công tác phát triển Đảng trong học sinh – sinh viên, tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên;

- Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

 

 

 


 

  Ông Trịnh Nhựt Nam - Chuyên viên
Đoàn thể: Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau
Chuyên môn: Cử nhân Tin học
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: nhutnamtpcm@gmail.com

Phụ trách:

- Tham mưu triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh – sinh viên ; tham mưu tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với học sinh – sinh viên;

- Thực hiện công tác dữ liệu, hồ sơ quản lý sinh viên (phần mềm) và các thông tin chung của sinh viên;

- Tham mưu tổ chức cho học sinh – sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và các hoạt động phong trào thể dục thể thao;

- Thực hiện công tác Bảo hiểm y tế đối với học sinh – sinh viên.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp trong lao động, phong trào, kiểm tra sinh viên.

-  Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;

- Thực hiện công tác y tế, phòng chống các loại dịch bệnh đối với công chức, viên chức và sinh viên;  


 

  Bà Lâm Hồng Nhiên - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
Điện thoại: 0290 356 5244
Email: lamhongnhien@gmail.com

Phụ trách:

- Thực hiện công tác dữ liệu, hồ sơ quản lý sinh viên. (Quản lý phân hệ chế độ chính sách, rèn luyện, kỷ luật học sinh – sinh viên )

- Thư ký Hội đồng thi đua Khen thưởng – Kỷ luật sinh viên. Tổng hợp tham mưu đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách,…) theo quy định

- Tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho học sinh – sinh viên.

- Phụ trách các mặt hoạt động sinh viên cao đẳng chính quy ngoài sư phạm năm thứ nhất và thứ hai (về tư tưởng, chuyên cần, rèn luyện, thi đua khen thưởng, học bổng....)


  Bà  Nguyễn Thị Kim Thêu - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm âm nhạc
Email: kimtheu82@gmail.com

Phụ trách:

- Thực hiện công tác phát thanh học đường, chuyên cần sinh viên; Tham mưu tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên.

- Công tác chủ nhiệm (báo cáo, tham mưu họp,…)

- Phụ trách các mặt hoạt động sinh viên cao đẳng chính quy năm cuối (về tư tưởng, chuyên cần, rèn luyện, thi đua khen thưởng, học bổng....)

- Tham mưu các phong trào Trường tổ chức, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khoá khác

- Thực hiện tham mưu công tác văn thư; Làm thủ quỹ và theo dõi quản lý văn phòng phẩm.

- Kiểm tra và tham mưu với Trưởng phòng xử lý các văn bản hành chính của học sinh – sinh viên.

Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và c

  Ông  Nguyễn Thái Long - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật Guitare
Email: longthngn@gmail.com

Phụ trách:

- Hướng dẫn trực tiếp sinh viên các thủ tục hành chính liên quan;

- Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra phong trào, nền nếp của HSSV;

- Tham mưu công tác quản lý học sinh – sinh viên nội trú, ngoại trú;

- Phụ trách đội Thanh niên xung kích của Trường.

- Chịu trách nhiệm các mặt hoạt động sinh viên cao đẳng sư phạm năm ba (về tư tưởng, chuyên cần, rèn luyện, thi đua khen thưởng, học bổng....)

- Tạm thời theo dõi phòng y tế và báo cáo lãnh đạo trực khi có bệnh nhân

Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và c

  Ông  Huỳnh Phi Hùng- Chuyên viên
Chuyên môn: Kỹ thuật viên xét nghiệm
Email:hunghuynhthotho2009@gmail.com
 
Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền cô

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu