Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG QTTB (10/01/2014)

 

 

 

  Bà Trần Xuân Đào - Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Điện thoại: 0290 625 0018
Email: Xuandao.cdcd@gmail.com
Phụ trách: Xây dựng, theo dõi hoặc phân công soạn thảo các kế hoạch, báo cáo, công việc khác được giao; Quản lý cơ sở vật chất; Chỉ đạo trực tiếp chuẩn bị các nội dung kế hoạch các ngày lễ, các buổi chào cờ đầu tuần. Tham mưu trưởng phòng về công tác quản lý và các hoạt của Phòng. 
 
     

 

  Ông Trịnh Văn Út - Chuyên viên
Chuyên môn: Văn hóa đại chúng
Điện thoại: 0290 625 0018
Email: trinhvanutcdcd@gmail.com
Phụ trách: Trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất hàng ngày phục vụ cho giảng dạy như phòng học, giảng đường, cảnh quan cây xanh và các tài sản khác trong học khu. Trực tiếp thực hiện theo kế hoạch các ngày lễ; Văn phòng phẩm; Quản lý trang phục sinh viên; phụ trách nhà ăn, nhà nghỉ, kiểm tra vệ sinh học khu.
 

 

  Ông Đỗ Thanh Trúc - Nhân viên kỹ thuật
Điện thoại: 0290 625 0018
Email: dothanhtruccdcd@gmail.com
Phụ trách: Sửa chữa âm thanh, ánh sáng và các thiết bị điện khác trong nhà trường.
 

 

  Ông Phạm Văn Mược - Đội trưởng Đội Bảo vệ
Điện thoại: 0290 382 5898
Email:
Phụ trách: Quản lý, điều hành đội Bảo vệ theo quy định bảo vệ cơ quan, công sở. Chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các nội dung công việc của đội Bảo vệ như: Bảo vệ tài sản, an ninh - trật tự, PCCC, sữa chữa nhỏ, chăm sóc cây xanh.
 

Đang cập nhật   Ông Nguyễn Chí Công  - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tin học
Emailnguyenchicongcdsp@gmail.com
 

Đang cập nhật   Bà Trần Thúy Phương  - Chuyên viên
Chuyên môn: Trung  học Sư phạm 9+3

Emailphuongt@cmcc.edu.vn

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu