Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG QTTB (10/01/2014)

 

  Bà Trần Thị Thúy Hồng  -  Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 625 0018
Emailttthong.d61@moet.edu.vn

Phụ trách:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường. Chỉ đạo điều hành và kiểm tra các hoạt động của Phòng; Phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, thi đua khen thưởng; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về toàn bộ công việc do mình phụ trách. Quản lý, viên chức và nhân viên của Phòng. Chỉ đạo việc kiểm kê tài sản cuối năm, chỉ đạo quản lý VPP, nhà khách, phục vụ....

     

  Ông Diệp Hữu Năm - Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 625 0018
Email: dhnam.d61@moet.edu.vn

Phụ trách

Quản lý tài sản: Tham mưu theo dõi danh mục tài sản của các bộ phận; Bảo trì bảo dưỡng; mua sắm sửa chữa; phòng chống cháy nổ, theo dõi điện, nước...; Tham mưu theo dõi kiểm tra các hạng mục mua sắm sửa chữa do cấp trên phê duyệt. Chỉ đạo chuẩn bị HT cho các buổi Lễ, Hội Nghị của Trường. Quản lý công tác Bảo vệ, an ninh trật tự và công tác khác theo tính chất công việc của phòng khi được lãnh đạo phân công.

 

 

  Ông Trịnh Văn Út - Chuyên viên
Chuyên môn: Văn hóa đại chúng
Điện thoại: 0290 625 0018
Email: trinhvanutcdcd@gmail.com

Phụ trách

Phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Theo dõi việc mua sắm, sửa chữa và thiết bị nghe của toàn Trường, kiểm kê tài sản cuối năm, quản lí danh mục tài sản trên phần mềm Hệ thống tích hợp thông tin quản lí đào tạo của Phòng, soạn thảo các văn bản và các công việc đột xuất của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 


 

 

Ông Đỗ Thanh Trúc - Nhân viên kỹ thuật

Chuyên môn: Trung cấp điện công nghiệp

Điện thoại: 0290 625 0018
Email: dothanhtruccdcd@gmail.com

Phụ trách:

Phụ trách kiểm tra, sửa chữa âm thanh, ánh sáng, hệ thống máy lạnh, ti vi phục vụ cho giảng dạy và các thiết bị điện khác trong nhà trường.Trực Bảo vệ theo lịch. Tham gia các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

  Ông Phạm Văn Mược - Đội trưởng Đội Bảo vệ
Điện thoại: 0290 382 5898
Email:

Phụ trách

Quản lý, điều hành đội Bảo vệ theo quy định bảo vệ cơ quan, công sở (cả vệ sĩ). Chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các nội dung công việc của đội Bảo vệ như: Bảo vệ tài sản, an ninh - trật tự, PCCC, sửa chữa nhỏ…và công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

  Ông Nguyễn Chí Công  - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tin học
Emailnguyenchicongcdspcm@gmail.com

Phụ trách: 

Phụ trách các phòng máy tính, kiểm tra sửa chữa trang thiết bị máy tính, máy in, mạng, máy chiếu, Ti vi, hệ thống Carmera …;  và công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


  Bà Trần Thúy Phương  - Chuyên viên
Chuyên môn: Trung  học Sư phạm 9+3

Emailphuongt@cmcc.edu.vn

Phụ trách:

Phụ trách công tác Quản trị văn phòng. Theo dõi quản lý cấp phát văn phòng phẩm; vật dụng học khu nhà nghỉ, nhà ăn; Quản lý trang phục sinh viên,  remote điều khiển từ xa; kiểm tra, nhắc nhở bộ phận phục vụ hằng ngày và  công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu