Cơ cấu tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
THÔNG TIN TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KT&KĐCLGD (09/01/2014)

 

  Ông Nguyễn Văn Chung - Trưởng phòng
Đảng, đoàn thể: Phó Bí thư Đảng ủy Trường
Điện thoại: 0290 625 0027
Email: nvchung.d61@moet.edu.vn

Phụ trách: Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý hoạt động Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Phòng; phụ trách công tác tổ chức, kế hoạch, thi đua.

 


 

  Thạc sĩ Liệt Thoại Phương Lan - Phó Trưởng phòng
Chuyên môn: Thạc sĩ Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 0290 625 0035
Email: phuonglan.cmcc@gmail.com

Phụ trách: Thực hiện quản lý  hoạt động thường xuyên của Phòng; xử lý văn bản đến, báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo chi bộ và các văn bản khác; Tham mưu trưởng phòng về công tác quản lý và các hoạt của Phòng. Trực tiếp phụ trách và tham mưu hoạt động đảm bảo CLGD;Tham gia giảng dạy các lớp Cao đẳng chính quy


 

 


     

 

 


  Ông Phan Minh Nhật - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Giáo dục công dân, Cao học Quản lý giáo dục
Điện thoại: 0290 625 0035
Email: minhnhat86@gmail.com
Phụ trách: Theo dõi, thực hiện nhiệm vụ về hoạt động đảm bảo CLGD; phụ trách phần mềm quản lý đào tạo phân hệ Đánh giá học phần; nhận, tổng hợp bài thi, điểm thi hết môn; tham gia công tác khảo thí, tổ chức thi kết thúc học phần; và  công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
 

 

  Ông Trần Đình Văn - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Toán học
Điện thoại: 0290 625 0035
Emailtdvan.seven@gmail.com
Phụ trách: thực hiện phần mềm quản lý đào tạo phân hệ Quản lý điểm, tổng hợp kết quả thi, xếp loại học tập; In chứng nhận tốt nghiệp, VBCC và các bản sao. Tham gia công tác khảo thí, đảm bảo CLGD và các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Đang cập nhật   Bà Trần Ngọc Trung  - Chuyên viên
Chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh du lịch
Emailngoctrung170332002@yahoo.com

 

In
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu