Bản tin Trường CĐCĐ Cà Mau
Skip portlet Portlet Menu

Phương pháp biện chứng là phương pháp cơ bản nhất trong lí luận và trong toàn bộ quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là sự kế thừa tinh hoa trí tuệ của nhân loại được vận dụng sáng tạo dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đưa cách mạng Việt Nam tới thắng lợi vẻ vang. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta và đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc Việt Nam. Trong giới hạn của bài viết, tác giả đưa ra nhận thức mới về các đặc điểm của phương pháp biện chứng Hồ Chí Minh, từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.

Dạy học tích hợp là một xu hướng giáo dục hiện đại đã và đang thực hiện ở các cấp học trong chương trình giáo dục nước ta. Chương trình dạy học tích hợp, các giờ dạy tích hợp đã được triển khai trong nhiều bậc học, từ bậc học phổ thông đến cao đẳng, đại học. Theo Từ điển giáo dục học “Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học”. Cũng có thể hiểu đơn giản hơn, dạy học tích hợp là vừa dạy lý thuyết, vừa dạy thực hành. Vậy dạy học tích hợp như thế nào để đáp ứng được mục tiêu của giáo dục là một vấn đề đặt ra ở các trường.

Chương trình môn Âm nhạc phổ thông mới sẽ mở rộng về phạm vi, đối tượng được giáo dục, lần đầu tiên môn Âm nhạc được đưa vào bậc Trung học phổ thông (THPT). Học sinh sẽ được làm quen với nhạc cụ, hợp xướng. Chương trình mới đề cao kỹ năng thực hành âm nhạc do đó đòi hỏi giáo viên giảng dạy phải thực sự có kỹ năng chuyên môn.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo từ trình độ cao đẳng, trung cấp và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo vừa học vừa làm, từ xa, các lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn… Từ năm 2017, thực hiện Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, theo đó chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế sự nghiệp 34 người từ Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau sang Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau để thành lập Khoa Sư phạm…; và ngày 21/02/2017, Khoa Sư phạm thuộc Trường đã được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

Chi tiết xem file đính kèm

Triết học mácxít là một hệ thống lý luận nhân đạo chủ nghĩa về con người, là cơ sở cho mọi hoạt động sáng tạo tự do và phát huy tính tích cực xã hội của con người. Nó mang tính cách mạng sâu sắc, tính khoa học nghiêm túc và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Cho đến nay đã có nhiều hệ thống lý luận nghiên cứu con người, nhưng chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật về lịch sử là phương thức, hình thức tư duy lý luận đúng đắn và toàn diện nhất trong việc tiếp cận với tính toàn vẹn về con người và thế giới của con người.

Ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động phong trào của lớp, của trường là những gì các bạn sinh viên nhận xét về sinh viên Võ Đức Vĩnh - lớp trưởng, kiêm Bí thư Chi đoàn Võ Ðức Vĩnh, lớp tiếng Anh B, khoá VII của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Với mục tiêu xây dựng trường học lành mạnh không khói thuốc lá, thời gian qua Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức... Qua đó, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực, làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, giảng viên và sinh viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và môi trường.

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Vì thế, tôi quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015 với hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công để được sống và trải nghiệm.

Công tác học sinh, sinh viên là một trong những công tác trọng tâm, có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, định hướng và hình thành nhân cách sinh viên thời đại mới. Với Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau hiện nay, công tác hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên cả trong và ngoài trường luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như các phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức Đoàn thể quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt.

Đầu Trước 12345 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu