Bản tin Trường CĐCĐ Cà Mau
Skip portlet Portlet Menu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo từ trình độ cao đẳng, trung cấp và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và liên kết đào tạo vừa học vừa làm, từ xa, các lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn… Từ năm 2017, thực hiện Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau, theo đó chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế sự nghiệp 34 người từ Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau sang Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau để thành lập Khoa Sư phạm…; và ngày 21/02/2017, Khoa Sư phạm thuộc Trường đã được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

Chi tiết xem file đính kèm

Triết học mácxít là một hệ thống lý luận nhân đạo chủ nghĩa về con người, là cơ sở cho mọi hoạt động sáng tạo tự do và phát huy tính tích cực xã hội của con người. Nó mang tính cách mạng sâu sắc, tính khoa học nghiêm túc và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Cho đến nay đã có nhiều hệ thống lý luận nghiên cứu con người, nhưng chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật về lịch sử là phương thức, hình thức tư duy lý luận đúng đắn và toàn diện nhất trong việc tiếp cận với tính toàn vẹn về con người và thế giới của con người.

Ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động phong trào của lớp, của trường là những gì các bạn sinh viên nhận xét về sinh viên Võ Đức Vĩnh - lớp trưởng, kiêm Bí thư Chi đoàn Võ Ðức Vĩnh, lớp tiếng Anh B, khoá VII của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Với mục tiêu xây dựng trường học lành mạnh không khói thuốc lá, thời gian qua Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức... Qua đó, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực, làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, giảng viên và sinh viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và môi trường.

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Vì thế, tôi quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015 với hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công để được sống và trải nghiệm.

Công tác học sinh, sinh viên là một trong những công tác trọng tâm, có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, định hướng và hình thành nhân cách sinh viên thời đại mới. Với Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau hiện nay, công tác hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên cả trong và ngoài trường luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như các phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức Đoàn thể quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt.

Năm học 2014-2015, cùng với sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà ngành giáo dục đã giao.

Trong niềm phấn khởi, vui tươi của những ngày đầu năm mới, xuân Bính Thân năm 2016; hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ngày 16/01/2016, Hội sinh viên nhà trường phối hợp với  Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, Viện Huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Một giọt máu – Triệu tấm lòng”. Từ 7h00 sáng, đã có 200 cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường tham gia ngày hội.

Ngày 09/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong Nghị quyết có nêu: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Xây dựng văn hóa trong các tổ chức Nhà nước, đặc biệt là văn hóa trong các cơ sở giáo dục và các trường học, nơi đào tạo thế hệ trẻ của đất nước là vấn đề cấp thiết.
Đầu Trước 1234567 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu