CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Skip portlet Portlet Menu

1. Quản lý, sử dụng tài sản theo điều 50 của Điều lệ Trường Cao đẳng Cộng đồng, ban hành kèm theo TT50.

2. Theo dõi, tổng hợp và thanh toán các khoản mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng phẩm,... phục vụ cho giảng dạy, hoạt động thực tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của các phòng, khoa, bộ phận chức năng trong trường.

3. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ theo Quyết định số 72/QĐ-CĐCĐ ngày 22/6/2009 của Hiệu trưởng, ban hành Quy định công tác bảo vệ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau..

4. Chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu và thực hiện sự chỉ đạo từ lãnh đạo trường về công tác xây dựng cơ bản theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

5. Thực hiện công tác phục vụ: vệ sinh phòng làm việc của BGH, khu hiệu bộ; công tác vệ sinh các lớp học và toàn học khu; công tác quản lý và phục vụ nhà ăn,  nhà nghỉ giảng viên theo quy định của Trường.

       6. Phối hợp với các phòng, khoa, bộ phận và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
LIÊN HỆ
Skip portlet Portlet Menu

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 

Địa chỉ: Số 126, đường 3/2, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Điện thoại: (0780) 6250018

 

Email:phongqttb@cmcc.edu.vn

 

Website: www.cmcc.edu.vn

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
QUY ĐỊNH, THỦ TỤC, BIỂU MẪU
Skip portlet Portlet Menu
Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu