Quyết định về việc công nhận sinh viên và thành lập lớp trình độ cao đẳng hình thức chính quy khóa XII (2019-2022)(07/01/2020)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Thông báo lịch học tập học kỳ I năm học 2019 -2020 lớp đại học hệ vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh (liên thông) khóa 2018(15/08/2019)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019(17/01/2020)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Đào tạo nghề(28/11/2013)

 

Đào tạo nghề(28/11/2013)
 
 
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn nghề Kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ(21/10/2019)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu