Thông báo tuyển sinh Cao đẳng hình thức chính quy và phối hợp tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt cuối của năm 2018(17/12/2018)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Thông báo thời gian làm thủ tục nhập học đại học liên thông vừa làm vừa học liên kết với trường Đại học Đồng Tháp(17/12/2018)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
 
 
Đào tạo nghề(28/11/2013)

 

Đào tạo nghề(28/11/2013)
 
 
Thông báo Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Bồi dưỡng tiếng dân tộc về tiếng Khmer(05/12/2018)

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu