Chương trình đào tạo
Skip portlet Portlet Menu

Chi tiết xem file đính kèm

 
Lịch học
Skip portlet Portlet Menu

Thống nhất các học phần tương đương
- Cơ sở văn hóa Việt Nam;

- Phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Xác suất thống kê;

...

 

 
Lịch thi
Skip portlet Portlet Menu

Căn cứ kết quả thi lần 1 và Lịch tập trung học kỳ II năm học 2015 – 2016 của khoa Chuyên ngành đối với sinh viên trình độ cao đẳng hình thức chính quy khóa VI (2013-2016), khóa VII(2014-2017). Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo lịch thi lần 2  học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:

 
Kết quả học tập
Skip portlet Portlet Menu

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu