Chương trình đào tạo
Skip portlet Portlet Menu

Chi tiết xem file đính kèm

 
Lịch học
Skip portlet Portlet Menu

Chi tiết xem file đính kèm

 
Lịch thi
Skip portlet Portlet Menu

Căn cứ kết quả thi lần 1 và Lịch tập trung học kỳ II năm học 2015 – 2016 của khoa Chuyên ngành đối với sinh viên trình độ cao đẳng hình thức chính quy khóa VI (2013-2016), khóa VII(2014-2017). Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo lịch thi lần 2  học kỳ I, năm học 2015-2016 như sau:

 
Kết quả học tập
Skip portlet Portlet Menu

Chi tiết xem  file đính kèm

 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu