Chương trình đào tạo
Skip portlet Portlet Menu

Chương trình giáo dục đại học, Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐCĐ, ngày 17/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Tên chương trình: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN      

Mã ngành: 51620301

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tin liên quan
 
Lịch học
Skip portlet Portlet Menu

 

Tin liên quan
 
Lịch thi
Skip portlet Portlet Menu

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-CĐCĐ ngày 27/08/2013 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau về Dạy- Học các lớp trình độ Cao đẳng hình thức chính quy, Năm học 2013-2014.

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-CĐCĐ ngày 25/02/2014 về việc Tổ chức thi Học kỳ II, năm học 2013 – 2014 các lớp đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính quy.

Nay phòng Đào tạo thông báo lịch thi lớp Nuôi trồng thủy sản khóa 2012 ( NTTS 12) từ ngày 17/03/2014 đến ngày 19/03/2014.

Tin liên quan
 
Kết quả học tập
Skip portlet Portlet Menu
Tin liên quan
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu