Chương trình đào tạo
Skip portlet Portlet Menu

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

Chương trình giáo dục đại học, Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐCĐ, ngày 17/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

 

Tên chương trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH     

Mã ngành: 51340101

Loại hình đào tạo: Chính quy

Chương trình giáo dục đại học, Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐCĐ, ngày 17/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Tên chương trình: KẾ TOÁN

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: KẾ TOÁN

Mã ngành: 51340301

Loại hình đào tạo: Chính quy

Chương trình giáo dục đại học, Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐCĐ, ngày 17/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

 

Tên chương trình: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 51480201

Loại hình đào tạo: Chính quy

Chương trình giáo dục đại học, Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-CĐCĐ, ngày 17/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

 

Tên chương trình: TIẾNG ANH biên phiên dịch

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: TIẾNG ANH

Mã ngành: 51220201

Loại hình đào tạo: Chính quy


 

Đầu Trước 12 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu