Thành tựu và định hướng
Skip portlet Portlet Menu

           

           1. Thành tựu của Trường

  Hiện nay, Trường CĐCĐ Cà Mau có 07 phòng, 02 khoa và 01 trung tâm, bao gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khoa học – Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Khoa Cơ bản, Khoa Chuyên ngành và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Ngay từ khi thành lập, Trường đã chủ động, tích cực trong mọi mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Đề án thành lập Trường. Từ năm 2008 đến nay, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở 05 ngành cao đẳng chính quy: Kế toán, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh và Nuôi trồng thuỷ sản; tiếp tục liên kết với các trường đại học đào tạo các lớp đại học ngoài chính quy và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác.

Về quy mô đào tạo, bồi dưỡng (thời điểm tháng 10/2013):

- Tổng số học viên, sinh viên:                                        4.255, trong đó:

+ Đào tạo cao đẳng hình thức chính quy:                      709 Sinh viên.

+ Liên kết đào tạo đại học vừa làm vừa học (VLVH):    1.957 Sinh viên.

+ Liên kết đào tạo đại học từ xa:                                     889 Sinh viên.

          + Bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học ứng dụng:                      700 Học viên.

       Năm 2013, theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trường được giao 3.255 chỉ tiêu đào tạo và liên kết đào tạo. Trong đó, trường tổ chức đào tạo 1.905 chỉ tiêu, với 25 ngành, nghề, ở các loại hình: cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề chính quy, cao đẳng VLVH, trung cấp chính quy, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; được giao liên kết đào tạo đại học, cao học, với 1.400 chỉ tiêu, với 15 chuyên ngành, ở các loại hình VLVH và từ xa. 

       Trong quá trình hoạt động, Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; nhiều lần được UBND tỉnh Cà Mau, Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc và bằng khen.

 

             2. Định hướng phát triển

Về Quan điểm phát triển, Sứ mạng, Tầm nhìn và Mục tiêu của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau theo Kế hoạch chiến lược phát triển Trường CĐCĐ Cà Mau giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, cụ thể:

2.1. Quan điểm phát triển

          2.1.1. Trên cơ sở định hướng phát triển giáo dục Việt Nam của Đảng - Nhà nước, xu thế phát triển giáo dục Đại học thế giới, phát triển Trường CĐCĐ Cà Mau thật sự là trường của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng nhân dân địa phương

          Trường thư­ờng xuyên hướng tới đáp ứng nhu cầu trư­ớc mắt và lâu dài của nhân dân địa phương, tr­ước hết là đào tạo nhân lực có phẩm chất và năng lực, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh Cà Mau trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; sau đó là các nhu cầu học tập và phục vụ khác. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương kết hợp với các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển.

2.1.2. Phát triển Trường nhanh và vững chắc

Nhu cầu của địa phương cũng như nhu cầu của đơn vị đòi hỏi Trường phải tận dụng thời cơ để phát triển nhanh, khai thác và tận dụng các nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển nhanh, đa dạng hóa và nâng cấp trình độ đào tạo của Trường. Sự phát triển nhanh của Trường phải đi đôi với phát triển vững chắc bằng cách tạo đủ các điều kiện và có bước đi thích hợp.

2.1.3. Tận dụng các cơ hội của thời đại hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục trong cả nước và trong vùng để phát triển.

Hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình phát triển. Trường  đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế, tận dụng các cơ hội, vượt qua các thách thức, chủ động hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các cơ sở giáo dục khác trong cả nước và trong vùng, góp phần tích cực cho sự phát triển chung của cả nước và từng địa phương.

2.1.4. Quản lý Trường một cách năng động và hiệu quả, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có thể khai thác từ quốc tế, từ Trung ương đến địa phương để nhanh chóng nâng cấp và phát triển Trường.

              2.2. Sứ mạng của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Trường CĐCĐ Cà Mau không ngừng phấn đấu trở thành một trường chất lượng, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng KH-CN cho tỉnh Cà Mau và đất nước; phấn đấu phát triển thật sự là trường của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng.

              2.3. Tầm nhìn đến năm 2020

Đến năm 2020, Trường CĐCĐ Cà Mau trở thành một trường đại học ổn định trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng KH-CN; đào tạo nhân lực có trình độ đại học và các trình độ khác, những người lao động có kỷ luật, có năng lực chuyên môn tốt, yêu nghề, sáng tạo, biết tự khẳng định giá trị của bản thân mình, có ý thức học tập suốt đời, giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. Trường trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học có chất lượng của tỉnh.

2.4.  Mục tiêu

Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia tích cực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và chất lượng đầu ra của sinh viên.

 Xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thành trường đào tạo đa ngành, phát triển ổn định, từng bước chuẩn bị đủ các điều kiện nâng cấp thành Trường Đại học Cà Mau.

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu