Chính quy
Skip portlet Portlet Menu

1. Đối tượng

Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

1. Điểm trúng tuyển

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là điểm chung đối với tất cả các ngành gồm: Kế toán, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh và Nuôi trồng thủy sản với tất cả các tổ hợp xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển của Trường, cụ thể như sau:

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 đối với tất cả các ngành đào tạo và theo các tổ hợp xét tuyển tại Trường bằng với điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng hệ chính quy năm 2015 theo thông báo kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cụ thể:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau báo cáo điểm chuẩn tạm thời (tính đến 15h00’ ngày 19/8/2015) nguyện vọng 1 bằng với điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng hệ chính quy năm 2015 theo thông báo kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đối với tất cả các ngành đào tạo theo các tổ hợp xét tuyển tại Trường,

Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, hình thức chính quy, tính đến ngày 04/8/2015.

- Kế toán;

- Công nghệ thông tin;

- Quản trị kinh doanh;

- Tiếng Anh;

- Nuôi trồng thủy sản.

1. Đối tượng

Các thí sinh đã dự thi trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức và có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bổ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 của các cơ sở đào tạo trong tỉnh;

Căn cứ Đề án số 07/ĐA-CĐCĐ ngày 21/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau về Đề án Tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Nay Trường CĐCĐ Cà Mau xây dựng kế hoạch, cụ thể như sau:

Tuyển sinh trình độ cao đẳng, hình thức chính quy, phương thức xét tuyển, các ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Nuôi trồng thủy sản.

Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, sơ cấp nghề, đại học vừa làm vừa học, chiêu sinh bổi dưỡng Anh văn, tin học, ...

chi tiết xem file đính kèm

I.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

Bảng thông tin: Tên trường, ngành học, ký hiệu trường, mã ngành, môn thi/xét tuyển, tổng chỉ tiêu, ...

Đầu Trước 12345678910... Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu