Cơ cấu, tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu

 

  Thạc sĩ Phạm Hữu Chương -  Trưởng khoa
Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
Điện thoại0290 625 0032
Emailchuongcm@yahoo.com
Phụ trách:

- Quản lý điều hành chung công việc của Khoa.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định


  Thạc sĩ Quách Văn Hiểu - Giảng viên
Chuyên môn: :Thạc sĩ Khoa học máy tính
Emailquachquachquach@yahoo.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

 
  Thạc sĩ Trần Kim Ngoan - Giảng viên
Chuyên môn :Thạc sĩ Văn học Việt Nam
Emailngoantk@cmcc.edu.vn
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định
 

  Thạc sĩ  Võ Tuyết Ngân - Giảng viên
Chuyên môn:Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email  vtngan1988@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Phan Minh Nhật - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email  nhatphanp495@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Bà Trương Thị Thu Hằng - Giảng viên
Chuyên môn: Cử nhân  Anh văn
Email  thuyhang.cdcd@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Phan Văn Ngoan - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email ngoanpv@cmcc.edu.vn
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Nguyễn Thanh Khoa - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email ngthanhkhoa@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Nguyễn Bích Vân - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương dạy học bộ môn Tiếng Anh
Email nguyenbichvan27@yahoo.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Trần Thị Anh Tú - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Email anhtu0202@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

  Thạc sĩ Đỗ Song Nguyện - Giảng viên
Chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp  dạy bộ môn Tiếng Anh
Email dosongnguyen@gmail.com
Phụ trách
Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

 

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu