Cơ cấu, tổ chức, nhân sự
Skip portlet Portlet Menu
  Thạc sĩ Trương Vĩnh Đạt  -  Phó Trưởng khoa
Chuyên môn:  Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0290 625 0028
Email: trvinhdat@gmail.com
Phụ trách:

- Quản lý điều hành chung công việc của Khoa.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

 


  Thạc sĩ Nguyễn Thị Tiên  - Phó Trưởng khoa
Chuyên môn:  Nuôi trồng thủy sản
Điện thoại: 0290 625 0028
Emailktienaad@gmail.com
Phụ trách:

-Phụ trách công tác liên quan đến công tác cơ sở vật chất. Chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp chỉ đạo Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

 


  Thạc sĩ Nguyễn Việt Bắc - Giảng viên
Chuyên môn:  Nuôi trồng thủy sản, Nghiên cứu sinh ĐH Cần Thơ
Điện thoại: 0290 625 0028
Email: nvbac87@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


  Thạc sĩ Trần Đăng Khoa - Giảng viên
Chuyên môn:  Nuôi trồng thủy sản
Điện thoại: 0290 625 0028
Email: tdkhoa1nt1@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   Thạc sĩ Dương Xuân Đào - Giảng viên
Chuyên môn:  Công nghệ sinh học
Điện thoại: 0290 625 0028
Email: xuandao0607@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


  Thạc sĩ Phạm Thanh Hương - Giảng viên
Chuyên môn:  Nuôi trồng thủy sản
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:  phamthanhhuongcamau@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


 


  Thạc sĩ  Phạm Văn Tráng - Giảng viên
Chuyên môn:   Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:  pvtrang30@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


   Thạc sĩ Lê Hoàng Sơn - Giảng viên
Chuyên môn:  Cử nhân tiếng Anh, Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:  lhson1975@yahoo.com.vn
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


   Thạc sĩ  Trần Văn Thẳng - Giảng viên
Chuyên môn:  Cử nhân tin học, Cao học Tài chính - Ngân hàng
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:  vanthang.cmcc@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


 

   Thạc sĩ  Trương Thị Bích Trang - Giảng viên
Chuyên môn:  Kinh tế học
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:   bichtrang.truong@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


   Thạc sĩ  Đoàn Tuấn Phong - Giảng viên
Chuyên môn:  Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:   phongcamau2003@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


   Thạc sĩ  Lê Khánh Linh - Giảng viên
Chuyên môn:  Kinh tế nông nghiệp
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:   phongcamau2003@gmail.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 


   Thạc sĩ  Lê Nhị Bảo Ngọc - Giảng viên
Chuyên môn:  Kinh tế, Nghiên cứu sinh QTKD
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:   baongoccamau80@yahoo.com
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

   Thạc sĩ  Trịnh Diệu Hiền- Giảng viên
Chuyên môn:  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0290 625 0028
Email:   
Phụ trách:

-Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định.

 

Đang cập nhật    

Đầu Trước 1 Sau Cuối
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portlet Portlet Menu