Dang_doanthe

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020

13/01/2020 10:27
    Màu chữ Cỡ chữ

Sáng ngày 12/12/2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.

 

Tham dự Hội nghị có thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và 106 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại trường.

 

 

Sáng ngày 12/12/2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.

             Tham dự Hội nghị có thành viên Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và 106 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại trường.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018 – 2019dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2021 và báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2018 và dự toán thu chi tài chính năm 2019 của Nhà trường. Nội dung các báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết; khắc phục khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất nhiều giải pháp góp phần thực hiện tốt công tác tuyển sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động dạy và học…của Trường và các ý kiến đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp với tinh thần trách nhiệm.

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 05 đồng chí.

Một số hình ảnh trong Hội nghị :

 

Tin liên quan