Thông báo

THÔNG BÁO

25/03/2020 09:36
    Màu chữ Cỡ chữ

Học sinh, sinh viên của Trường tiếp tục học tập theo thời khóa biểu từ ngày 16/3/2020 đến 29/3/2020 đã công khai và thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch đã được hướng dẫn từ các cấp thẩm quyền trong thời gian qua.

Chi tiết xem file đính kèm

Tin liên quan