Tin hoạt động nhà trường

HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU ĐI HỌC TRỞ LẠI NGÀY 02/3/2020

28/02/2020 04:19
    Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Trường đã tích cực thực hiện các biện pháp để phòng ngừa dịch Covid-19 như: phối hợp với các cơ quan y tế phun xịt, tiêu độc, khử trùng hai lần khuôn viên trường, khu hiệu bộ, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, khu mở rộng, sân chơi; dán các pano hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh dịch; trang bị và bố trí thêm các lapabo, nước rửa tay diệt khuẩn tại một số khu vực trong học khu, nhà vệ sinh để khách đến làm việc, cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên rửa tay thường xuyên trong thời gian làm việc, học tập ở trường; hướng dẫn thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe cá nhân…các em học sinh, sinh viên xem thời khóa biểu và an tâm trở lại Trường học tập.

Trường sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về các biện pháp phòng, tránh dịch theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền trên Trang Thông tin điện tử và facebook của Trường.

  (Chi tiết xem file đính kèm)

Tin liên quan