• Chi tiết xem file đính kèm

 • Chi tiết xem file đính kèm

 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giảng dạy, kiểm tra cấp chứng chỉ, chứng nhận cho chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Khơme tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, cụ thể như sau:

 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giảng dạy, kiểm tra cấp chứng chỉ, chứng nhận cho chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam và tiếng Pháp trình độ B tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau,

 • - Đăng ký ghi danh từ ngày 08/01/2014 (trực tiếp hoặc qua điện thoại (0780) 3567 209)

  - Lịch học: Từ 17h00’ đến 21h00’ các ngày 2-4-6 | 3-5-7 | 3-5-CN | hoặc theo nhu cầu

  - Hội đồng kiểm tra: Dự kiến vào Tháng 05/2014

 • - Đăng ký ghi danh từ ngày 08/01/2014 (trực tiếp hoặc qua điện thoại (0780) 3567 209)

  - Lịch học: Từ 17h00’ đến 21h00’ các ngày 2-4-6 | 3-5-7 | 3-5-CN | hoặc theo nhu cầu

  - Hội đồng kiểm tra: Dự kiến vào Tháng 05/2014

 • Trang đầu 1 Trang cuối