• Chi tiết xem file đính kèm 

  •  

  •  

  •  

  • Thực hiện kế hoạch liên kết với Trường Đại học Cần Thơ về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

    Nay Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Thực hiện kế hoạch số 233/KH-NNTH ngày 26/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau về việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ Anh văn – Tin học, Khóa 17, ngày 22/11/2015 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

  • Nhằm đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ - tin học đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chính quy. Nay Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra năm học 2014 – 2015 như sau:

  • Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-NNTH ngày 25/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau về việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ A – B – C Anh văn, chứng chỉ A – B Tin học Khóa 11 ngày 25/10/2014 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

  • Trang đầu 1 Trang cuối