CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Display portlet menu
end portlet menu bar
 •     Thạc sĩ Dương Thùy Dương - Trưởng phòng  

  Đoàn thể: Chủ tịch công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng đồng Cà Mau

  Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học Hóa học

   
  Điện thoại: 0290 383 8277  
  Email: duongduongcm@yahoo.com  
  Phụ trách:  

  - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ hoạt động của Phòng.

  - Trực tiếp quản lý công tác thi đua khen thưởng, công tác tổ chức của bộ phận.

  - Quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động liên kết đào tạo đại học vừa làm, vừa học. 

   
           
       

   

    Thạc sĩ Lý Phương Trúc  -  Phó Trưởng phòng
  Chuyên môn: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: 0290 383 8277
  Email: lgpvta@yahoo.com

  Phụ trách:

  - Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động đào tạo các lớp cao đẳng chính quy, trung cấp, chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Trường đào tạo).

  - Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc quản lý phòng khi Trưởng phòng đi công tác theo phân công.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo Trường.
   

   

    Bà Hà Thị Hà Giang  -  Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Tin học
  Điện thoại: 0290 382 8234
  Email: hagiang.cdcd@gmail.com
  Phụ trách:

  - Theo dõi và quản lý hoạt động các lớp đại học, cao đẳng VLVH, cao học (Từ lúc có quyết định thành lập lớp đến cấp phát văn bằng, chứng chỉ)

  - Phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp vừa làm, vừa học (Trừ các lớp liên kết với Trường Đại học sư phạm)

  - Theo dõi chế độ cho giảng viên trường liên kết;

  - Quản lý phòng học; Bố trí phòng học, thi hàng tuần; sắp xếp lịch thi hết môn các lớp VLVH.

  - Theo dõi và quản lý thanh toán sửa chữa đột xuất của bộ phận, nước uống hàng tháng….

  - Thông báo, tra cứu kết quả học tập SMS .- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trường phân công.

   


   

    Bà Nguyễn Như Huỳnh  -  Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Toán học
  Điện thoại: 0290 382 8234
  Email: nguyennhuhuynh.cm@gmail.com
  Phụ trách:

  - Theo dõi và quản lý hoạt động các các lớp cao đẳng chính quy (Từ khâu tham mưu  quyết định thành lập lớp đến cấp phát văn bằng, chứng chỉ), quản lý phần mềm tuyển sinh cao đẳng chính quy, phân hệ xét tốt nghiệp và chương trình đào tạo chính quy

  - Quản lý và theo dõi hoạt động các lớp từ  xa Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Mở TP.HCM.

  - Phụ trách công tác chủ nhiệm các lớp liên kết với Trường Đại học Sư phạm.

  - Quản lý và nhận văn phòng phẩm của bộ phận.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Trường phân công


    Ông Vũ Đắc Thọ - Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Quản lý xây dựng

  Emaildactho.cmcc@gmail.com

  Phụ trách:

  - Thực hiện công tác tiếp sinh các ngành nghề đào tạo, liên kết đào tạo, các lớp cao học, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng ngắn hạn.

  - Thực hiện công tác chiêu sinh các lớp sơ cấp nghề.

  - Phối hợp Phòng Quản trị - thiết bị thực hiện công tác xây dựng (khi có sự phân công của lãnh đạo Trường).

  - Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường phân công.

   


       

    Thạc sĩ Sử Huỳnh Anh - Chuyên viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính

  Emailshanh7989@gmail.com

  Phụ trách: 

  - Thực hiện công tác tiếp sinh và quản lý công tác tuyển sinh đầu vào các ngành nghề đào tạo, liên kết đào tạo, cao học, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng ngắn hạn.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường phân công.

   

 • Trang đầu 1 Trang cuối