CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Display portlet menu
end portlet menu bar
 •  

    Thạc sĩ Phạm Hữu Chương -  Trưởng khoa
  Chuyên môn: Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh
  Điện thoại0290 625 0032
  Emailchuongcm@yahoo.com
  Phụ trách:

  - Quản lý điều hành chung công việc của Khoa.

  - Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định


    Thạc sĩ Quách Văn Hiểu - Giảng viên
  Chuyên môn: :Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Emailquachquachquach@yahoo.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

   
    Thạc sĩ Trần Kim Ngoan - Giảng viên
  Chuyên môn :Thạc sĩ Văn học Việt Nam
  Emailngoantk@cmcc.edu.vn
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định
   

    Thạc sĩ  Võ Tuyết Ngân - Giảng viên
  Chuyên môn:Thạc sĩ Hệ thống thông tin
  Email  vtngan1988@gmail.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Thạc sĩ Phan Minh Nhật - Giảng viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
  Email  nhatphanp495@gmail.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Bà Trương Thị Thu Hằng - Giảng viên
  Chuyên môn: Cử nhân  Anh văn
  Email  thuyhang.cdcd@gmail.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Thạc sĩ Phan Văn Ngoan - Giảng viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Email ngoanpv@cmcc.edu.vn
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Thạc sĩ Nguyễn Thanh Khoa - Giảng viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống thông tin
  Email ngthanhkhoa@gmail.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Thạc sĩ Nguyễn Bích Vân - Giảng viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương dạy học bộ môn Tiếng Anh
  Email nguyenbichvan27@yahoo.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Thạc sĩ Trần Thị Anh Tú - Giảng viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
  Email anhtu0202@gmail.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

    Thạc sĩ Đỗ Song Nguyện - Giảng viên
  Chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp  dạy bộ môn Tiếng Anh
  Email dosongnguyen@gmail.com
  Phụ trách
  Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

   

 • Trang đầu 1 Trang cuối