CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Display portlet menu
end portlet menu bar
 •  

   

    Bà Trịnh Nguyễn Hoàng Ý  -  Trưởng phòng
  Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
  Điện thoại: 0290 625 0036
  Email: tnhy.d61@moet.edu.vn
  Phụ trách: trực tiếp quản lí và tham mưu công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, đào tạo - bồi dưỡng, công tác hành chính; tham gia xây dựng các đề án liên quan tổ chức và công tác khác do Hiệu trưởng giao.
   

   

    Thạc sĩ Lê Hoàng Ân  -  Phó Trưởng phòng, kiêm Kế toán trưởng
  Chuyên môn:  Thạc sĩ Tài chính công (Cử nhân Tài chính - Ngân hàng)
  Điện thoại: 0290 356 5517
  Email: lehoangan.cmcc@gmail.com
  Phụ trách: Công tác tài chính, lập kế hoạch tài chính, dự toán, quyết toán và thanh toán các chế độ liên quan đến người lao động.
   

   

    Bà Nguyễn Thanh Tuyền  -  Chuyên viên Văn thư Lưu trữ
  Chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
  Điện thoại: 0290 382 5262
  Email: tuyen.cmcc@gmail.com
  Phụ trách: Lưu trữ văn bản theo quy định,  tham mưu xây dựng quy định về nghiệp vụ lưu trữ tại cơ quan; quản lí dấu; thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ văn thư - lưu trữ, như: soạn thảo văn bản, trình ký; theo dõi việc xử lý văn bản đi – đến; văn thư Trường; quản lý phân hệ Hành chính điện tử.
   
       

   

    Bà  Phan Thanh Mai Thảo  -  Kế toán viên
  Chuyên môn: Cử nhân Kế toán tổng hợp
  Điện thoại: 0290 356 5517
  Email: ptmaithaocm@gmail.com
  Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và các chế độ khác; Thực hiện việc đăng nộp và thanh toán các khoản bảo hiểm theo quy định; Quản lý sec của Trường.
   


   

    Bà  Lâm Thanh Nhàn  -  Thủ quỹ
  Chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
  Điện thoại: 0290 356 5517
  Email: nhangiang80@yahoo.com.vn
  Phụ trách: Thủ quỹ, quản lí quỹ tiền mặt của Trường; Thu lệ phí, học phí do Trường đào tạo. Quản lý ấn chỉ.
   

   

    Bà  Trịnh Hồng Cẩm  -  Kế toán viên
  Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
  Điện thoại: 0290 356 5517
  Email: hongcamcm2015@gmail.com
  Phụ trách: Thực hiện việc đăng nộp nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; Hướng dẫn, kiểm tra các khoản chi hoạt động; việc thực hiện các hợp đồng liên kết, dịch vụ, khác; Thu học phí các lớp liên kết; Quản lí vốn đầu tư xây dựng  cơ bản.

   

    Bà  Nguyễn Hồng Sửa  -  Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Văn hóa du lịch
  Điện thoại: 0290 382 5262
  Email: nguyenhongsuacamau@gmail.com
  Phụ trách: Soạn thảo và tổng hợp báo cáo tuần; báo cáo sĩ số chào cờ hàng tuần, tháng và soạn thảo một số văn bản hành chính;  Theo dõi và lên lịch họp của cơ quan; Hỗ trợ việc nhập dự liệu vào Phân hệ Quản lý cán bộ, quá trình lương và phần mềm PEMIS.

   

    Bà  Đoàn Thúy An - Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Hành chính học
  Email: thuyencdcd@gmail.com
   
  Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và các chế độ khác; Thực hiện việc đăng nộp và thanh toán các khoản bảo hiểm theo quy định; Quản lý sec của Trường.

   

    Bà  Nguyễn Thị Oanh - Chuyên viên
  Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật
  Email: tuongoanhcachcach@gmail.com
   
  Phụ trách: Thanh toán, đối chiếu với cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng; Thanh toán chế độ tiền lương, tiền công, làm thêm và c

   


   

 • Trang đầu 1 Trang cuối