• Trường CĐCĐ Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 5986/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; được UBND tỉnh Cà Mau công bố Quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 26 tháng 4 năm 2008. Đến ngày 06/6/2012, thực hiện

    , 100